మమ్మల్ని సంప్రదించండి | లింగాసోల్ఉత్పత్తి కొనుగోలు, డెమోలు లేదా విక్రయ విధాన భాగస్వామి కోసం దీని ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించండి:

పూణె

4వ అంతస్తు, గలోరె టెక్ పార్క్,
బవ్‌ధాన్, పూణె - 411021
టెలి: +91 20 22 95 38 48
ఇమెయిల్: info@linguasol.net

బెంగళూరు

పాలీగ్రాఫ్ బిజినెస్ సెంటర్,
63బి, 13వ క్రాస్, 6వ మెయిన్ రోడ్,
జె.పి. నగర్ 3వ ఫేజ్, బెంగళూరు-560078. భారతదేశం.
టెలి: +91 80 41 42 55 28
ఇమెయిల్: south.sales@linguasol.net

న్యూఢిల్లీ

టెలి: +91 86 00 10 16 06
ఇమెయిల్: north.sales@linguasol.net

జపాన్

8ఎఫ్, మికి బిల్డింగ్, 2-12-12 షిబుయా,
షిబుయా కు, టోక్యో 150-0002. జపాన్.
టెలి: +81-3-3351-3160
ఇమెయిల్: info.japan@linguasol.net